به گزارش تبریزمن، جزیره فیلکه، در بیست کیلومتری ساحل شهر کویت، پس از حمله ۲۵ سال قبل نیروهای عراقی به این کشور خالی از سکنه شده و ساکنان این جزیره دیگر هیچگاه به این جزیره باز نگشته اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :