به گزارش تبریزمن،کمتر جایی میبینیم که تیمی از ده ها شهر مختلف هواداران متعصب و پرشوری داشته باشد که سختی سفر را به جان خریده و برای تماشای بازی تمیشان راهی شهر دیگری شوند، شاید خیلی از تیم ها در شهرهای مختلف هوادارانی داشته باشند ولی هیچ وقت از شهرهای مختلف هواداران برای تماشای بازی یک تیم به شهری دیگر نمیروند.

مصاف آخر تراکتورسازان در لیگ برتر سال گذشته نمودی بود از حضور پرشور هوادارانی از شهرهای مختلف که همگی یک رنگ در یادگار امام تبریز حضور یافته بودند.مصافی که چیزی جز افسوس و ناراحتی برای این هواداران عاشق نداشت.

DSC_0384 DSC_0514 DSC_0489 DSC_0383 DSC_0376 DSC_0375 DSC_0372 DSC_0337 DSC_0335 DSC_0345 DSC_0355 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0548 DSC_0405 DSC_0346


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :