رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبربز هم در جلسه این هفته، از برگزاری ۲۱ جلسه تخصصی این کمیسیون خبر داد و گفت:در این جلسات در خصوص ۸ لایحه مربوط به امر سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصمیمات مقتضی انجام گردید ضمن اینکه در مدت زمان ۷ ماهه اخیر تعداد ۵۰ پرونده هبه برای اشخاص حقیقی و ۱۵ پرونده نیز برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.


به گزارش تبریزمن، علی نوای باغبان افزود:همچنین مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای متروی کلان شهر تبریز هزینه شده و حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز بدون احتساب هزینه واگن ها اعتبار برای تکمیل خط یک قطار شهری تبریز موردنیاز است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز در سال گذشته حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است اضافه کرد:اعضای شورای شهر تبریز باید توجه نمایند که برای بودجه سال آینده انقباضی عمل کرده و به صورت هدفمند و نظام مند حرکت نماییم.

در ادامه جلسه این هفته شورای شهر، منتخبان مردم با لایحه هبه یک شهروند تبریزی به مبلغ ۳۳ میلیون تومان موافقت کردند.

خبرنگار: شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :