احمدتوکلی، نماینده مجلس شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش گفت: «در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».

به گزارش تبریزمن، توکلی با اشاره به قوی شدن فاسدان و دستگاه های مبارزه با فساد اضافه کرد: به مرحله ای که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند، فساد سیستماتیک می‌گویند. وقتی در قوه قضائیه زمان آملی لاریجانی ۱۷۰ قاضی عزل می‌شود یعنی در این سیستم نیز گرفتاری فساد و البته عزم نسبی برای مبارزه با فساد وجود دارد.

وی افزود: البته نیروی انتظامی و قوه قضائیه افسران و یا قضات خوب هم هست ولی عزل این تعداد قاضی نشان دهنده گرفتاری این دستگاه با فساد است. وقتی فاسدها در مجاری اداری و تصمیم گیری نفوذ می‌کنند در نتیجه مانع از مبارزه می‌شوند و عزم را از بین می‌برند.»


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :