جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز با حضور اعضای این شورا و همچنین معاون فرهنگی شهردار تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس عکس: جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز با حضور اعضای این شورا و همچنین معاون فرهنگی شهردار تبریز در مکان یخچال فراهانی برگزار شد.


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :