شماره ۴۹ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

 تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ۴۹ روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم انتخاباتی تبریز و آذربایجان منتشر شد.


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :