به گزارش تبریزمن، امروز در مادرید از لباس های فصل آینده رئال مادرید رو نمایی شد.

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید

عکس: لباس‌های فصل آینده رئال مادرید


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :