به گزارش تبریزمن، تمرینات تراکتورسازان با جدایی تونی اولیویرا، از دیروز زیر نظر امیر قلعه نوعی آغاز شده است.

در تمرین دیروز مترجم تونی اولیویرا نیز حضور داشت و بعنوان مترجم بازیکنان خارجی به سرخ پوشان کمک می کرد.

همچنین در اواسط تمرین نیز گاهی با یکدیگر به صحبت پرداخته و نکات مهم کادر فنی را به بازیکنان خارجی گوش زد می کرد.

IMG_2037


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :