به گزارش تبریزمن، سینا عشوری در فصل جدید اولین تمرین خود را انجام داد که این تمرینات با چتر و سخت بودند.


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :