به گزارش تبریزمن، معاونت فنی و عمرانی منطقه از نصب تیرهای پل و زیرسازی پروژه بزرگ تقاطع غیر هم سطح روگذر وادی رحمت خبر داد.baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :