به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های امروز کشور به توافق هسته و نیز اظهار نظر مقامات در خصوص آینده کشور اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


عناوین روزنامه های امروز 94/04/24


baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :