مرکز تفریحی و سیاحتی دلفیناریوم باغلارباغی با سالن نمایش ۵۰۰ نفری در باغلار باغی تبریز احداث شده است.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: «دلفیناریوم باغلارباغی» ابتکاری ارزشمند و زیرساخت گردشگری مناسب برای تبریز ۲۰۱۸ به شمار می رود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :