دبیر دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی گفت: با عرضه تولیدات غیراستاندارد و پرمصرف، نمی توان انتظار صرفه جویی و کاهش مصرف از مردم داشت.

به گزارش تبریزمن، محمد حمیدیه، دبیر همایش ناب سازی مصرف انر‌ژی گفت: به دلیل احساس وظیفه اجتماعی و دینی که به کشور خود داریم و با توجه به بی تفاوتی اکثریت جامعه و مسئولین نسبت به مصرف بالا و بی رویه انرژی در کشور، تصمیم به برگزاری این همایش گرفته شد.

وی ادامه داد: به عنوام مثال ما با وجود اینکه در منطقه ای خشک و با محدودیت منابع آبی زندگی می کنیم، ۷۷ درصد بیشتر از یک آلمانی و ۴۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی آب شرب خانگی مصرف می کنیم. سه برابر متوسط جهانی مصرف برق و ۱۰ برابر یک شهروند اروپایی گاز مصرف می کنیم.

مدیرعامل شرکت هافمن در ادامه اظهار کرد: به راستی دلیل چنین مصرف بالایی چه می تواند باشد؟ در طی سال های اخیر هم به این نتیجه رسیده ایم که حذف سوبسیدها نیز نتوانسته باعث بهبود وضعیت مصرف انرژی در کشور باشد.

IMG_2617

حمیدیه ادامه داد: ما نمی توانیم با ارائه و عرضه محصولات غیراستاندارد و پرمصرف، انتظار مصرف بهینه و کم از مردم و مصرف کننده ها داشته باشیم.

دبیر دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی گفت: ما در تدوین قوانین و مقررات در کشور استادیم، بعضا هم قوانین بسیار خوبی ایجاد شده است اما در عمل صفر هستیم، مقام معظم رهبری در ابتدای سال نیاز اصلی جامعه را در دو کلمه به خوبی مشخص کردند، اقدام و عمل؛ تدوین قوانین به خودی خود نخواهد توانست مشکلی از مشکلات ما را حل کند، بلکه باید به آن عمل شده و به صحت عملکرد آن نظارت شود.

وی ادامه داد: ما اگر دین و مسئولیت اجتماعی خود را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و میزان میهن پرستی مان را بیشتر کنیم، مطمئنا در نوع تولید و عرضه محصولاتمان و نیز مصرف انرژی های موجود، تجدید نظر خواهیم کرد، این کشور، خوب یا بد مال ماست و ما نسبت به آینده آن مسئول هستیم. ما نیاز به یک تغییر ساختاری در الگوی مصرف داریم که باید استادان، دانشگاهیون، روحانیون و معلمین و… فعالیت کنند و با عزمی ملی به اصلاح الگوی مصرف بپردازیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :