نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه مدیریتی ما تفکر سیستماتیک ندارد، مدیران ما به صورت جزیره ای در حوزه مدیریت خودشان برنامه ریزی و اعمال مدیریت می کنند، اما از آنجایی که سیستم وجود ندارد و به هم پیوسته نیست، همه اقدامات جدا از هم هستند.

به گزارش تبریزمن، قلی الله قلی زاده، عضو کمیسیون عمرانی مجلس در دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی گفت: آنچکه مهم تر از تصمیم گیری است، تصمیم سازی است، شرکت های ما با تجربیات و فعالیت میدانی که دارند، می توانند بهترین تصمیم ساز باشند، برای تصمیم گیرندگان، شاید یکی از نواقص مهمی که کشور ما دارد، همین مسئله است که از توان و پتانسیل تصمیم سازان استفاده بهینه نمی شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهمی که در کشور ما وجود دارد و ما از آن غافل هستیم، تفکر سیستماتیک است، مجموعه مدیریتی ما تفکر سیستماتیک ندارد، مدیران ما به صورت جزیره ای در حوزه مدیریت خودشان برنامه ریزی و اعمال مدیریت می کنند، اما از آنجایی که سیستم وجود ندارد و به هم پیوسته نیست، همه اقدامات جدا از هم هستند، انرژی ها به هدر می رود، به جایی که این توانایی ها و انرژی ها موجب هم افزایی یکدیگر شوند، از هم جدا هستند.

DSC_0829

عضو کمیسیون عمرانی مجلس ادامه داد: امروزه دنیا با بحران آب و انرژی و تغییرات اقلیمی مواجه است، که اگر در کنار هم بگذاریم، تاثیر بحران انرژی از موارد دیگر بیشتر است، شاید همین انرژی  و عدم استفاده صحیح از آن باعث ایجاد بحران های دیگر شده است. اگر از انرژی استفاده صحیح و بهینه شود، به جای استفاده از انرژی های فسیلی از تجدید پذیرها استفاده شود،  بحران هم کاسته می شود.

 وی ادامه داد: ما همه یاد گرفته ایم فقط انتقاد کرده و از نداشته هایمان سخن بگوییم، هیچکس از داشته ها حرف نمی زند. به عبارتی همه روحیه انتقادی داریم، اما اگر به داشته هایمان توجه کنیم و از آن ها استفاده درست کنیم، یقینا در نقطه ای که هستیم، نخواهیم ماند و چند قدم جلوتر خواهیم بود. پس ضمن اینکه بدنبال تازه ها و اندیشه جدید هستیم، در کنار این به استفاده درست و صحیح از داشته هایمان هم فکر کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :