زهرا ساعی گفت: بخش خصوصی می تواند با برگزاری همایش و تولیدات استاندارد، سهمی بزرگی در فرهنگ سازی و بهبود مصرف انرژی داشته باشد.

به گزارش تبریزمن، زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی گفت: برای بهبود وضعیت مصرف انرژی، فرهنگ سازی مهمترین اصل است. وقتی بررسی می کنیم می بینیم که کشور ما در یکی از استراتژیک ترین موقعیت های جغرافیایی از نظر منابع انرژی برخوردار است.

وی ادامه داد: این موضوع برای ما یک فرصت است اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم که با توجه به قیمت بسیار پایین انرژی در کشور ما، به مصرف کننده ها اینگونه القا می شود که چون انرژی زیاد است و قیمت اندکی دارد، می توان مصرف بی رویه و بدون کنترل شده ای داشت.

ساعی افزود: ذخایر انرژی برای احیا زمان بسیار طولانی نیاز دارد و این انرژی یک امانتی است در دست نسل امروز که باید بتوانیم حفظ کنیم برای نسل های فردا، اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم که با این رویه مشکل کمبود منابع خواهیم داشت.

IMG_2755

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: در حوزه منابع آب هم که امروزه بیشتر رسانه ای می شود، گفته می شود که جنگ بعدی در خاورمیانه به خاطر آب خواهد بود. یک سری مراکز پزوهشی هم اعلام کرده اند که در سال های نزدیک ایران دچار خشکسالی خواهد شد. باید برای مواجهه با این موضوع اقدام به فرهنگ سازی کرد، باید آموزش هایی مستمر و ادامه دار را در دستور کار قرار داد.

ساعی ادامه داد: ارتباط دو سویه ای بین مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی است. مصرف بی رویه باعث وارد شدن صدماتی به محیط زیست می شود. مثلا همین گازهای گلخانه ای بخصوص در زمستان تبعات شدیدی ایجاد می کنند. برخی بیماری هایی هم که در گذشته وجود نداشته هم اکنون به شدت در حال افزایش هستند. ما باید تلاش کنیم تا انرژی های جدید و پاک را جایگزین سنتی کنیم.

وی در خاتمه گفت: در همین زمینه بخش خصوصی می تواند نقش خوبی در فرهنگ سازی و تولید محصولات مناسب داشته باشند و در تغییر رویکرد موثر واقع شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :