کریم پور گفت: آقای وحید پاکزاد هیچ گونه دخالتی در برگزاری مسابقه کشوری ندارد و تمام کار های این مسابقه با هماهنگی هیأت و ما صورت گرفته است.

به گزارش تبریزمن، صمید کریم پور کیک بوکس کار کشورمان در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، در خصوص صحبت های وحید پاکزاد در یکی از برنامه های رادیو اظهار داشت: آقای وحید پاکزاد مصاحبه ای در خصوص برگزاری مسابقات کشوری انجام داده است. در حالی که وی در برگزاری این مسابقات که بیست و دوم استارت خواهد خورد، هیچ گونه دخالتی ندارد.

وی ادامه داد: همه کار های مسابقه را ما انجام داده ایم، تمامی موضوعات مورد نیاز را با مسئول سبک آقای عزتی هماهنگ شده ایم. آقای پاکزاد از طرف هیأت به عنوان مسئول مسابقات تعیین شده است ولی باید بگویم که وی تا به اینجای کار هیچ کاری انجام نداده است چرا که این سبک ربطی به آقای پاکزاد ندارد.

کریم پور ادامه داد: در این مسابقات آقای دکتر رحیمی و آقای ملک جهانی پیگیری ها، مکاتبات و رایزنی های زیادی انجام داده اند. ولی متأسفانه آقای پاکزاد می آیند در مصاحبه رادیویی اعلام می کنند که بیست و دوم مسابقه برگزار خواهیم کرد.

مسابقات کشوری آذران رزم ۲۲ مرداد در تبریز برگزا خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :