تبریزمن، جشنواره محلات این بار به پارک آنا در خیابان بهار سر زده تا یک روز شاد و بیاد ماندنی در ذهن بانوان این محله رقم بزند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :