کارگاه طرح نامه نویسی ویژه سازمانهای مردم نهاد و کارشناسان امور جوانان شهرستانها در منطقه زیبای گردشگری سد امند برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ دومین دوره توانمند سازی دبیران سازمانهای مردم نهاد که همراه با برنامه های گردشگری و تفریحی و همچنین برنامه های جنبی فرهنگی برگزار شد. این برنامه به همت معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و با مشارکت اداره ورزش شهرستان تبریز و شرکت ژئو تجارت سیمرغ سد امند امروز دوشنبه در منطقه گردشگری سد امند برگزار شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :