مراسم تجلیل از پزشکان تبریز به مناسبت روز پزشک در آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: در این مراسم دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر شبستری معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و دکتر شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز و عضو هیئت رئیسه نظام پزشکی تبریز نیز حضور داشتند.

nejati (1 of 29) nejati (2 of 29) nejati (3 of 29) nejati (4 of 29) nejati (5 of 29) nejati (6 of 29) nejati (7 of 29) nejati (8 of 29) nejati (9 of 29) nejati (10 of 29) nejati (11 of 29) nejati (12 of 29) nejati (13 of 29) nejati (14 of 29) nejati (15 of 29) nejati (16 of 29) nejati (17 of 29) nejati (18 of 29) nejati (19 of 29) nejati (20 of 29) nejati (21 of 29) nejati (22 of 29) nejati (23 of 29) nejati (24 of 29) nejati (25 of 29) nejati (26 of 29) nejati (27 of 29) nejati (28 of 29) nejati (29 of 29)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :