درستکار گفت: عملیات بازسازی چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز به مراحل آخر رسیده است.

تبریزمن، سرویس ورزشی: مهندس شاهین درستکار نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در استان در گفتگو با خبرنگارتبریزمن، در خصوص آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: طبق برنامه ریزی که داشتیم، عملیات بازسازی و زیرسازی چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز ادامه دارد و به مراحل آخر آن رسیده ایم.

وی ادامه داد:  بعد از عملیات لوله گذاری هم اکنون مصالح URTS، که همان ماسه های مخصوص می باشد پهن می شود. به امید خدا مرحله بعد مصالح دیگری ریخته خواهد شد تا زمین آماده پهن چمن نشود.

1395060610353257584856710

درستکار افزود: پخش URTS دو روز طول خواهد کشید، سپس سه الی چهار روز مصالح مورد نیاز دیگر نیز پخش خواهد شد تا شیب ها نیز نهایی شود و آماده پهن شدن چمن شود.

وی در خصوص آماده سازی ورزشگاه به بازی پرسپولیس توضیح داد: ما یک کار استانداردی انجام می دهیم که باید، نگهداری، استفاده کردن، برنامه آبیاری و حتی برنامه تمرینی با نظر پیمانکار صورت گیرد. راضی نیستیم به خاطر یک بازی، زحمت چند ماهه آسیب ببیند. طبق برنامه جلو می رویم مگر اینکه حادثه ای در انتقال چمن از ترکیه به ایران رخ دهد.

1395060610361023284856810

نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در استان بیان کرد: نگهداری یکسال بعد چمن نیز به عهده پیمانکار است، ما نمی توانیم برنامه بازی ها و نگهداری را به هم بزنیم. تأکید زیادی که مسئولین دارند، برگزاری بازی های تراکتور در یادگار می باشد. استادیوم یادگار امام همانند فصل قبل نخواهد بود که هر کسی که بخواهد بتواند بازی کند.

وی عنوان کرد: این زمین چمن استاندارد فیفا را کسب می کند. مسئولین استانی و مسئولین باشگاه ها باید برنامه ریزی های خود را انجام دهند تا در صورت نیاز برای استفاده است یادگار امام، قرارداد امضاء کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :