آمارها نشان می دهد که قطار صنعت گردشگری با تدبیر دولت یازدهم به سرعت بر روی ریل پیشرفت می تازد و دولت نیز برای سرعت بخشیدن به آن برنامه هایی دارد. از طرف دیگر شهر تبریز و کل منطقه آذربایجان، در سال ۲۰۱۸ از این نظر رشد بی سابقه ای خواهند داشت که همین امر موجبات فراهم کردن شرایط میزبانی بهتر را بیش از پیش نشان می دهد.

تبریزمن، سرویس گردشگری: انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی درسال ۲۰۱۸، وهیجان زایدالوصف و اراده عمومی برای آماده سازی همه جانبه شهر برای این رخداد بسیار مهم بین المللی باعث گردیده است که عوامل متفاوت تاثیرگزار در برگزاری هر چه شایسته تر این مهم مورد بررسی مدیران و کارشناسان شهری قرار گیرد.

در همین راستا صادق نجفی، شهردار تبریز، شعار هر شهروند، یک میزبان را به قصد آگاهی بخشی نسبت به نقش غیر قابل انکار شهروندان در ارتقای گردشگری شهری از یک سو و آماده سازی نیروی انسانی شهری برای برگزاری آبرومندانه جشنواره ها، مراسم ها، گردهمایی ها و دیگر برنامه های تبریز ۲۰۱۸ از سویی دیگر مطرح نمودند. اما به راستی نقش شهروندان، نوع رفتار و برخورد آنها  با گردشگران در ارتقاء صنعت گردشگری شهر تا چه اندازه است؟

یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه صنعت گردشگری در همه کشورها ، فرهنگ چگونه رفتار کردن با گردشگر خارجی می باشد . این نکته که هر گردشگر در کنار بازدید از جاذبه های گردشگری ، با فرهنگ و رفتار مردم جامعه میزبان نیز آشنا می شود ، اهمیت بسیار دارد.

فراموش نکنیم که گردشگران می توانند بهترین سفیران تبلیغاتی باشند ؛ در حالی که مثبت و یا منفی بودن این تبلیغات ، به رفتار جامعه میزبان بستگی دارد . عدم آموزش کافی در چگونگی رفتار با یک گردشگر ، نه تنها سبب نارضایتی گردشگر و از بین بردن فرصت های بعدی برای حضور وی در کشور میزبان می شود ، بلکه شکل گیری تصویری منفی و ناخوشایند در ذهن وی به دنبال خواهد داشت.

نتیجه تحقیقاتی که سالها قبل توسط موسسات گردشگری آمریکا انجام پذیرفته نشان می دهد که یک گردشگر ناراضی که به نوعی در این بررسی مانند یک مشتری برای یک بنگاه تجاری است ، یک حادثه و برخورد نامناسب و آزاردهنده را حتی تا ۲۳ سال بعدهم به یاد دارد و در مورد آن تا یک سال و نیم بعد از آن صحبت می کند.فقط تجسم کنید چه تعداد گردشگر و مخاطب بالقوه در این مدت می توانند با استماع تجارب تلخ آنها نسبت به یک مقصد گردشگری تغییر موضع دهند.

به عنوان یک مثال خیلی ساده که متاسفانه در برخی موارد، در شهر تبریز هم شاهد آن بوده ایم، دریافت مبلغی چند برابر کرایه معمول تاکسی، با این تصور که گردشگر از میزان مبلغ آن بی خبر است، می باشد. هر گردشگر قبل از سفر به مقصد، در خصوص تمام هزینه ها اطلاعاتی جمع آوری می کند و در صورتی که مورد سوء استفاده های مالی قرار گیرد و یا بر اساس آن چه پرداخت می کند، خدمات شایسته ای دریافت نکند ، تبلیغات منفی فراوانی را پس از سفر ، برای مقصد گردشگری پدید می آورد.

آیا واقعا شایسته است تا سود اندک و کوتاه مدتی که با گرفتن هزینه بیشتر از یک گردشگر کسب می شود را به تبلیغات منفی او و جلوگیری از مسافرت چندین گردشگر دیگر به کشور و شهر خود ترجیح دهیم و از منافع مالی بسیار زیادی چشم پوشی کنیم؟

این مورد و دیگر موارد اینچنینی که متاسفانه کم هم نیستند، ناشی از کم اطلاعی و یا حتی بی اطلاعی شهروندان و مردم ما در مواجهه با گردشگران داخلی یا خارجی است که در ساده ترین مسائلی چون آدرس دهی نیز نمود پیدا می کند.

شهر تبریز، با فرهنگی غنی و تاریخی کهن همیشه خاستگاه و موطن مردان اسطوره ای بوده است که بر بلندای قله فرهنگ و افتخار قرار گرفته اند، مرمانی آرام، فروتن، مهربان و البته با فرهنگ. این مردمان فرهیخته به طور ذاتی مودب و با وقار بوده و رسم مهمان نوازی را در ژنتیک رفتاری خود به ارث برده اند.

با این وجود بنظر می رسد که نهاد های ذیربط وظیفه خطیر و مهمی دارند تا با یادآوری نقش غیر قابل انکار گردشگری در حیات اقتصادی و اجتماغی شهر آنها، تک تک شهروندان را در قامت یک کارشناس گردشگری در آورده و  با نمایه ها و جنبه هابی اصلی این مهم آشنا سازند.

تا سال ۲۰۱۸ یک سال و اندی بیش نمانده است، بیاییم هر کدام از ما به عنوان شهروند آیینه همدیگر بوده و با اصلاح برداشت های منفی ناخواسته خود در زمینه گردشگر و گردشگری، در آموزش همدیگر قدم برداشته و در این فرصت باقیمانده تبریز را به شهری توریست پذیر تبدیل کرده و شعار هر شهروند یک میزبان را تحقق بخشیم. نقش مسئولین فرهنگی نیز در این امر بسیار قابل توجه می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :