درستکار اظهار داشت: خوشبختانه مقامات استانی اقدامات لازم را برای دریافت اخذ مجوز واردات چمن را از سازمان حفظ نباتات انجام داده اند.

تبریزمن، سرویس ورزشی: مهندس شاهین درستکار نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در استان در گفتگو با خبرنگارتبریزمن، در خصوص آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: طبق برنامه زمان بندی شده، آماده پهن چمن هستیم. در حال حاضر تمام کارهای مربوط به زیرسازی ورزشگاه یادگار امام (ره) که آخرین مرحله آن هم پهن کردن مصالح URTS و RTS در زمین بود انجام شده و فقط منتظر مجوز ورود چمن هستیم.

وی در خصوص نامه سازمان حفظ نباتات کشور، بیان کرد: خوشبختانه مقامات استانی اقدامات لازم را برای دریافت اخذ مجوز واردات چمن را از سازمان حفظ نباتات انجام داده اند.

نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در استان عنوان کرد: در صورت نهایی شدن این مجوز اواخر هفته پارت اول این چمن در یادگار امام پهن خواهد شد، تا با پهن کامل چمن، بررسی های نهایی و دوخت آن، ورزشگاه یادگار امام برای برگزاری بازی ها آماده شود.

درستکار ادامه داد: این شرکت ترکیه‌ای که قرار است چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) را تهیه کند، پیش از این چمن ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را تهیه کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :