نمایشگاه عکس زندگی در بازار تبریز درحال برگزاری است و با استقبال خوب مردم و شهروندان روبه رو شده است.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ زمان این نمایشگاه ۱۴ تا ۲۴ شهریور ۹۵ و ساعات بازدید ۹:۳۰ الی ۱۷ است. این نمایشگاه در بازار بزرگ تبریز و تیمچه مظفریه گشایش یافته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :