تبریزمن، سرویس چند رسانه ای؛ شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب مفاتیح الجنان بیان شده است. محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علی است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :