معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: زمان پرداخت مستمری بازنشستگانی که در سال گذشته تغییر نکرده بود، اصلاح می‌شود.

به گزارش تبریزمن، رحیم اردلان از پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان این سازمان خبر داد و اظهار داشت: به دلیل اصلاح سامانه پرداخت، آن دسته از بازنشستگانی که در سال گذشته تغییری در زمان دریافت مستمری خود نداشتند، زمان دریافت مستمری آنها در این مرحله اصلاح می‌شود.

وی ضمن تأکید بر عدم تغییر در زمان دریافت مستمری بازنشستگانی که در سال قبل مشمول برنامه نظام پرداخت متمرکز مستمری بودند، گفت: تاریخ پرداخت مستمری آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که از طریق بانک‌هایی غیر از بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود و همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف “ک” تا “ی” آغاز می‌شود؛ طی سه ماه به بیست و هفتم انتقال می‌یابد.

وی افزود: این برنامه طی ماه‌های مهر، آبان و آذر اجرایی می‌شود و دو گروه بازنشستگانی که اعلام شد در این دوره در هر ماه مستمری خود را با حداکثر ۳ روز تغییر دریافت می‌کنند.

اردلان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و همفکری کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و تمامی بازنشستگانی که در برنامه پرداخت متمرکز مستمری مشارکت دارند، گفت: این برنامه برای برقراری عدالت در پرداخت مستمری و رفع همپوشانی‌ها اجرایی می‌شود و با تکمیل آن مستمری تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی از یک حساب و به صورت متمرکز پرداخت می‌شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :