سیزدهم فروردین ماه هر سال، روز پایان جشن های نوروزی است. در این روز، مردم بنا بر سنتی فرهنگی، از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت، ودر کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند.

تبریزمن، سرویس عکس: بار دیگر روز طبیعت از راه خواهد رسید و خانواده های ایرانی راهی دشت و کوه و کمن خواهند شد تا ۱۳ فروردین را در دامن طبیعت سپری کنند. اما چه خوب می شد اگر عده معدودی از مردم، روز طبیعت را بابرخی بدعت های نادرست و ناهنجار تحریف نکرده و باعث ضربه به محیط زیست نمی شدند…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :