مسجد موسی بن جعفر طالقانی

روحانی: ۱۰۴۲
رئیسی: ۵۷۵

مسجد باب الحوائج امامیه
روحانی: ۶۷۱
رئیسی: ۴۷۸

مسجد علی ابن ابیطالب دامپزشکی خواهران
روحانی: ۹۸۹
رئیسی: ۳۱۳

مسجد رسول الله مارالان برادران
روحانی: ۹۸۶
رئیسی: ۵۲۹

مسجد رسول الله مارالان خواهران
روحانی: ۷۲۱
رئیسی: ۴۵۰

دبستان تیز قدم خطیب
روحانی: ۱۰۹۶
رئیسی: ۲۸۳

مرکز بهداشت خیابان مفتح
روحانی: ۷۹۰
رئیسی: ۳۸۱

حسینیه المهدی نصف راه

روحانی: ۸۵۰
رئیسی: ۴۲۲

مسجد سجادیه پاستور
کل آرا: ۱۰۱۱
روحانی: ۷۴۱
رئیسی: ۲۱۹

مسجد الهادی خیابان سعدی ابوریحان
کل آرا: ۱۴۱۶
روحانی: ۱۱۰۱
رئیسی: ۴۴۴

مدرسه ۲۲ بهمن صائب
کل آرا: ۱۱۸۳
روحانی: ۹۶۱
رئیسی:۱۷۴

مسجد صاحب زمان شریعتی
کل آرا: ۱۴۲۸
روحانی: ۱۱۸۴
رئیسی: ۱۷۵

مسجد رسول الله حیدر آباد
کل آرا: ۱۰۴۱
روحانی: ۶۶۲
رئیسی: ۲۹۶

حاج شفیع شهریار
کل آرا: ۱۴۱۰
روحانی: ۱۰۶۳
رئیسی:  ۲۹۶

مسجد امیرالمومنین آخونی تبریز
روحانی ۵۹۳
ریسی ۳۱۴
میرسلیم ۱۸
هاشمی طبا ۹

مدرسه دهخدای کوی فیروز
کل آرا: ۱۳۴۵
روحانی: ۱۱۶۳
رئیسی: ۱۳۵

مسجد امیرالمومنین
کل آرا: ۷۳۲
روحانی: ۴۱۷
رئیسی: ۲۴۹

باسمنج
کل آرا : ۱۰۲۳
روحانی: ۷۸۷
رئیسی: ۱۶۴

مسجد امام خمینی روبروی قبرستان امامیه
کل آرا: ۱۱۰۱
روحانی: ۷۱۳
رئیسی: ۳۰۰

مسجد حاج ولی بیلانکوه
کل آرا: ۶۸۹
روحانی: ۴۲۲
رئیسی: ۲۲۷

مسجد موسی بن جعفر ملا زینال

آرا:۱۸۵
روحانی: ۵۵۰
رئیسی:  ۵۰۹

 مسجد موسی بن جعفر طالقانی
روحانی: ۱۰۴۲
رئیسی: ۵۷۵

مسجد باب الحوائج امامیه
روحانی: ۶۷۱
رئیسی: ۴۷۸

مسجد علی ابن ابیطالب دامپزشکی خواهران
روحانی: ۹۸۹
رئیسی: ۳۱۳

مسجد رسول الله مارالان برادران
روحانی: ۹۸۶
رئیسی: ۵۲۹

مسجد رسول الله مارالان خواهران
روحانی: ۷۲۱
رئیسی: ۴۵۰

دبستان تیز قدم خطیب
روحانی: ۱۰۹۶
رئیسی: ۲۸۳

مرکز بهداشت خیابان مفتح
روحانی: ۷۹۰
رئیسی: ۳۸۱

حسینیه المهدی نصف راه
روحانی: ۸۵۰
رئیسی:۴۲۲

مسجد اله وردی خان کوچه باغ تبریز
روحانی ۷۵۶
ریسی ۲۵۲
میرسلیم ۹
هاشمی طبا ۱

مدرسه رضوان رضوانشهر خواهران
روحانی: ۶۰۳
رئیسی: ۵۱۷

مدرسه غلامرضا مردانی حیدرآباد
روحانی: ۶۴۲
رئیسی: ۴۹۶

دبستان فرهمندی حکم آباد
روحانی: ۱۰۵۰
رئیسی: ۵۶۸

مسجد امام حسن عسگری آخر ۱۷ متری مارالان
روحانی: ۶۱۲
رئیسی: ۶۳۱

دبیرستان شمس رسالت
روحانی: ۹۲۴
رئیسی: ۲۲۰

پارک آنای کوی فیروز
روحانی: ۱۱۶۷
رئیسی: ۲۴۹


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :