دومین جلسه علنی شورای شهر تبریز پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد

 تبریزمن، سرویس چند رسانه ای؛ دومین جلسه علنی شورای شهر تبریز پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت شبانه و در ساعت ۲۳:۱۶ شامگاه یکشنبه در محل تالار شورا واقع در عمارت شهرداری آغاز گردید.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :