مانور بحران در بیمارستان بین المللی تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ بیمارستان بین المللی تبریز بزرگترین بیمارستان خصوصی کشور است که در ایام مختلف سال مانور های زیادی برای آمادگی بیشتر این مجموعه در برابر خطرات و بحران ها برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :