تبریزمن، سرویس چند رسانه ای؛ هفتهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی تبریز دیروز به کار خود پایان داد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :