هافینگتن پست اقداماتی را که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید برای جلب طرفداران بیشتر انجام دهند، منتشر کرد.

به گزارش تبریزمن، به دلیل تعداد اندک رای دهندگان در آمریکا، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید اقداماتی انجام دهند که توجه طرفداران را به خود جلب کند. در زیر اقداماتی آمده است که نامزدهای آمریکا باید برای پیروزی در انتخابات مقدماتی انجام دهند.

اول این آستین را بالا بزنید و سپس آن آستین را

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

اگر کسی فریاد زد، با فریاد پاسخش را بدهید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

روی کلاه کابویی امضا کنید.  هرچقدر این کار را انجام دهید، باز هم کم است.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

از انگشت اشاره خود استفاده کنید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

از نزدیک عکس بگیرید. هیچوقت نگویید خیلی نزدیک است.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

اگر کسی شما را در آغوش گرفت، او را نیز در آغوش بگیرید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

به عکاسهایی که از زاویه پایین از شما عکس می گیرند، نگاه کنید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

از ارقامی استفاده کنید که بتوانید با انگشتان یک دست نشان دهید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

با طرفداران خود سلفی بگیرید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

افرادی را استخدام کنید که در طول سخنرانی، شعارهای پر معنایی را برای شما در دست بگیرند.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

در مقابل دیدگان مردم چهره متفکر به خود بگیرید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

اشتیاق مردم را با اشتیاق بیشتر پاسخ دهید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

جلیقه آبی بر تن کنید و لوازم تیراندازی داشته باشید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

یک نمونه از عروسک شبیه خود را هدیه دهید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

تصاویر کاغذی بزرگی از صورت خود میان طرفداران پخش کنید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر

لبخند بزنید.

16 اقدام جالب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی+ تصاویر


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :