سخنگوی دولت گفت: با گذشت سه ماه از اجرای برجام ۱۶ هیات تجاری از کشورهای مختلف برای امضای قرارداد و سرمایه گذاری به ایران سفر کرده اند.

به گزارش تبریزمن، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری افزود: در سه ماه گذشته هشت رییس جمهوری، پنج نخست وزیر و سه رییس مجلس برای گسترش روابط و سرمایه گذاری در ایران حضور یافتند.

وی به سفر رییس جمهوری کره جنوبی به تهران اشاره کرد و یادآور شد: پارک گئون هی که به همراه هیاتی ۲۳۰ نفره به تهران آمده است هم اکنون در حال مذاکره و امضای موافقتنامه و یادداشت همکاری با ایران است.

سخنگوی دولت با تاکید بر عملکرد ٣٣ ماهه دولت یازدهم گفت: درمورد موضع گیری برخی افراد نسبت به موضوع برجام باید گفت که از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم.

نوبخت افزود: در اولین اقدام برای رفع تحریم ها که مصداق آن تحریم نفتی بود، آیا کسی از اصحاب رسانه هست که بگوید تحریم نفتی که اصل تحریم بود، لغو نشده است؟ آیا کسی هست که مطلع نباشد ما موفق شدیم بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم؟

خبر در حال تکمیل است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :