دکتر فریدون بابایی اقدم اظهار داشت: ۲۰۱۸ نقطه شروعی برای توسعه همه جانبه تبریز است و نباید این سال را نقطه پایانی برای پیشرفت تبریز دانست.

تبریزمن، سرویس شهری: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز در گفتگو با “تبریزمن” در خصوص ضرورت تکمیل زیرساخت های تبریز برای سال ۲۰۱۸ گفت: نباید انتظار داشت در فرصت دو ساله تمام زیرساخت های مورد نیاز در تبریز تکمیل شوند.

وی ادامه داد: این انتظار دور از دسترسی است که فکر کنیم می شود در این دو سال تمام زیرساخت های موردنیاز برای تبریز۲۰۱۸ را تکمیل کرد. زیرساخت های زیادی در تبریز داریم که تکمیل نیستند و برای همین باید سال ۲۰۱۸ نقطه شروعی برای حرکت رو به رشد تبریز باشد.

بابایی اقدم اظهار داشت: در تمام کشورهای گردشگر پذیر دنیا زیرساخت ها به مرور تکمیل شده است. در تبریز نیز باید نگاه اساسی به توسعه زیرساخت ها داشت، یکی از همین موارد حمل و نقل عمومی است که باید توسعه یابد. متاسفانه مترو ایستگاهی در فرودگاه تبریز ندارد، درحالی که در دیگر کشورها این چنین نیست و یک گردشگر از بدو ورود به یک شهر و کشور می تواند با حمل و نقل عمومی سفر کند و خود را به هتل و سایر نقاط گردشگری شهر برساند.

بابایی

شهرداری در بحث تبریز ۲۰۱۸ تنها است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز سپس افزود: وارث یک شهری هستیم که متاسفانه در گذشته مشکلات زیادی داشته و هم اکنون نیز مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است باعث می شود حرکت های عمرانی زیادی نتوانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: شهرداری در بحث تبریز ۲۰۱۸ تنها است. نهادهای دولتی فقط شعار می دهد و در زمان تامین اعتبار کمکی به شهرداری نمی کنند. باید حداقل در بخش حمل و نقل عمومی تا سال ۲۰۱۸ خط یک مترو تبریز به پایان برسد.

بابایی اقدم این عضو شورا همچنین ادامه داد: باید نگاه ویژه ای نیز نوسازی تاکسی ها و اتوبوس های تبریز داشت. طبیعتا گردشگران زیادی از این امکانات استفاده می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :