در حال حاضر سی و پنج درصد تاکسی رانی کشور فرسوده است و برای حل آن میتوان روش های متفاوتی را بکار گرفت.

به گزارش تبریزمن؛ مسعود طیبی در حاشیه  هشتمین مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور که در محل تالار اندیشه به میزبانی سازمان تاکسیرانی کشور برگزار شد

اظهار داشت: دعوت به همکاری از شرکتهای خصوصی در اداره ناوگان تاکسی رانی شهری می تواند از عوامل موثر در بهبود وضعیت فعلی تاکسیرانی کشور باشد.

وی افزود: در این خصوص می توان سرویس مدارس را نیز با تجهیزات و فن آوری های نوین دنیا همراه کرد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانان اظهار داشت: متاسفانه یکی از عمده ترین مشکلات تاکسیرانان در امر سرویس مدارس تنها ۲۰ الی ۵۰ درصد سهم رانندگان است.

به گزارش شهریار ، وی این اتفاق را در راستای استفاده درست از وقت و انرژی بسیار مناسب دانستو اضافه کرد: با استفاده از هوشمند سازی و پر کردن وقت تلف شده ی تاکسی ها در طول روز توسط شرکت های حمل و نقل مشکلات حمل و نقل عمومی و کمبود تاکسی رفع خواهد شد و در آمد تاکسی ها به مرور افزایش خواهد یافت.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :