رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی تبریز گفت: وضعیت زیست محیطی روستاهای الحاقی تبریز شایسته تبریز و مردم آن نیست.

به گزارش تبریزمن، مهندس ایرج شهین باهر در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: امروز با توجه به محدودیت زمین و تا حدی کنترل دستگاههای مکلف، حاشیه نشینی در محدوده شهری تبریز متوقف شده و این پدیده با توجه به ارزان بودن زمین و نبود محدودیتهای قانونی به لحاظ نبود متولی مشخص در روستاهای الحاقی تبریز به این روستاها انتقال یافته و در حال حاضر روستاهای الحاقی و واقع در اطراف تبریز شدیداً با مهاجرت و افزایش جمعیت روبرو است.

وی ادامه داد: افزایش جمعیت کنترل نشده و نبود زیرساختها در این روستاها با عث بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی و خدمات رسانی و علی الخصوص معضلات اجتماعی در این روستاها شده است.

IMG_0092

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلانشهر تبریز پیشنهاد داد: ضرورت دارد سریعاً نسبت به بررسی و شناسایی محدودیتها و موانع اجرای الحاق قانونی و تعیین تکلیف نهایی این روستا و تشکیل کمیته ویژه پی گیری الحاق، این مشکل بررسی و از نظر قانونی حل شود تا دستگاههای مرتبط پاسخگوی وظایف خود بوده و وجود خلاء در وضعیت مدیریتی این روستاها باعث ناهنجاریهای زیستی نگردد زیرا این وضعیت شایسته تبریز و مردم تبریز نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :