عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال می‌گوید کار وزارت ورزش برای ورود به بحث انتخابات و سرپرستی فدراسیون اشتباه است و به ضرر فوتبال تمام می‌شود.
شهرام دبیری درباره صحبت‌های وزیر ورزش مبنی بر اینکه انتخاب سرپرست فدراسیون فوتبال در اساسنامه مغفول مانده و در این موارد باید بر اساس عرف حرکت کرد، گفت: عرف وقتی کاربرد دارد که خلع قانون باشد. اینجا عرف کاربرد ندارد چون در قانون پیش بینی شده است.
وی افزود: در اساسنامه فدراسیون آمده که مجمع همه کاره است. حتی در اساسنامه این نکته ذکر شده در صورتی که چنین چیزی پیش بینی نشده بود، هیات رئیسه فدراسیون تصمیم گیری خواهد کرد. در واقع حتی اگر در اساسنامه اختیارات مجمع مسکوت مانده بود، این هیات رئیسه بود که تصمیم نهایی را می‌گرفت.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: هیچ کجایی در اساسنامه تعریف نشده است که وزارت ورزش سرپرست تعیین کند. من نمی‌دانم که چرا وزیر ورزش و معاون وزارتخانه چنین حرفهایی می‌زنند. بدون شک این حرف وزارت ورزش در صورتی که عملیاتی شود و بخواهند به مجمع و اساسنامه ورود کنند، به ضرر فوتبال خواهد بود.
دبیری یادآور شد: اقدام وزارت ورزش در این مورد بدون شک اشتباه است و می‌تواند باعث واکنش فیفا شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :