به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته بود.

photo_2016-02-14_09-02-20 photo_2016-02-14_09-02-31 photo_2016-02-14_09-02-35 photo_2016-02-14_09-02-39


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :