به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته بود.

photo_2016-02-15_09-18-01 photo_2016-02-15_09-18-05 photo_2016-02-15_09-18-09 photo_2016-02-15_09-18-12


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :