رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال گذشته سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص داشت، گفت: امسال برای کاشت ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از این محصول در اراضی استان برنامه ریزی شده است.

به گزارش تبریزمن، کریم مهری در جریان شروع اجرای طرح کاشت تحقیقاتی محصول کلزا در ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای مایان سفلی در تبریز به روش جدید، میانگین برداشت کلزا از هر هکتار را تا زمان حاضر حدود ۲تن اعلام کرد و گفت: امسال پیش بینی می شود بیش از سه تن دانه روغنی کلزا از هرهکتار در اراضی کشاورزی استان تولید شود.

وی اظهارکرد: همزمان با برخی از نقاط کشور امسال قرار است در برخی مناطق آذربایجان شرقی ارقام جدید هیبرید کلزا کشت شود تا عملکرد محصول در سطح میانگین آن به صورت مقایسه ای احصا شود.

مهری با تاکید بر اینکه دشت تبریز و اطراف دریاچه ارومیه مستعد تولید این محصول است به کشاورزان کلزا کار منطقه توصیه کرد نسبت به رعایت تاریخ کشت مناسب آبیاری قبل از دهم مهر ماه برای رقم اکاپی و آبیاری قبل از ۲۴ مهر ماه برای ارقام هیبرید خارجی و استفاده از تراکم بذر مناسب در هر هکتار و استفاده از خطی کارها در کشت این محصول اقدام کنند.

قائم مقام رئیس سازمان و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان هم گفت: در راستای حمایت از طرح خودکفایی دانه های روغنی، حق بیمه زراعت کلزا برای سال زراعی ۹۶-۹۵ از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

اکبر فتحی اعلام کرد: دولت برای تهیه هرکیلوگرم گندم بذری ۴ هزار ریال یارانه پرداخت می کند.

بر اساس این گزارش، ویژگی های گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، اهمیت این محصول را بیشتر کرده و به عنوان نقطه امیدی در تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور قرار گرفته است.

گیاه کلزا بیش از یک سوم دیگر محصولات به آب نیاز دارد و می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصولات نیز شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :