به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته بود.

photo_2016-02-17_09-25-31 photo_2016-02-17_09-25-43 photo_2016-02-17_09-25-48 photo_2016-02-17_09-25-55


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :