تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در تبریز نیز کلید خورد.

تبریزمن، سرویس عکس: از نیمه شب گذشته تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی آغاز شده است، کاندیدا های دوجناح بزرگ کشور و مستقل ها که از مدتها پیش خود را آماده کرده بودند با انتشار عکس ها و پوستر ها در سطح شهر چهره آن را تغییر داده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :