به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته است.

photo_2016-02-20_09-54-36 photo_2016-02-20_09-55-23 photo_2016-02-20_09-55-26 photo_2016-02-20_09-55-40


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :