در فاصله چند روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، امکانات و منابع اصول گرایان برخی حزب بادی ها را به سمت خود سوق داده است.

تبریزمن، سرویس سیاسی: ایام انتخابات ایام خاصی است، آنان که کاندیدا شده اند بعضا دست به هر کار درست و نادرست، معقول و نامعقولی می زنند تا به خواسته خود برسند، آنان هم که توانش را داشته اند اما بنا به دلایلی کاندیدا نشده اند، به هرکاری دست می زنند تا منافع خود را حفظ کنند.

این روزها منفعت طلبی، باعث شده تا برخی افراد گذشته خود، حزب و نیز مصاحبه هایشان را فراموش کنند و مطالبی را بیان کنند که ۱۸۰ درجه با دیدگاه های گذشته شان متفاوت است.

مطالبی که در چنین روزهای حساسی در فاصله چند روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود زیادی پیدا کرده و اصولگرایان قصد استفاده از سیاست های نامناسب انتخاباتی را دارند. سیاست هایی که با توجه به امکانات کامل و چندبرابریشان نسبت به حزب مقابل نسبت به گذشته نیز افزایش یافته است.

در این میان برخی حزب بادی ها نیز نقش عمده ای دارند و اصولگرایان به راحتی از این مورد استفاده می کنند. به عنوان مثال در این روزهای داغ انتخاباتی، یکی از اعضای اصلی خانه کارگر تبریز که اتفاقا دبیر شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان نیز می باشد، در ستاد یکی از کاندیداهای اصول گرای ثابت قدم حضور پیدا کرده و او را اصلح ترین نماینده آذربایجان دانسته است!

این عضو فراموش کرده که چندی پیش، لزوم پیشرفت کشور را مجلسی همسو با دولت دانسته بود و خانه کارگران را نیز خانه اصلاح طلبان!

حالا مشخص می شود که چرا در روزهای اخیر و به ویژه در مراسم رونمایی از اختراع دکترنیکوخصلت، برخی از شخصیت های شناخته شده، محبوب و مردمی اصلاح طلب از حضور افرادی که از آن ها به نام ” حزب باد ” یاد کرده بودند، در جریان انتخابات، تبلیغات و مجلس انتقاد کرده و به مردم توصیه کرده بود که حمایت خود از چنین افرادی را قطع کنند.

به هر حال همانطور که ذکر شد، ایام انتخابات، ایام خاص و عجیبی است و تغییر مواضع اینچنینی هم قابل پیش بینی! در این میان مردم قضاوت خواهند کرد…

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :