به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته است.

photo_2016-02-21_09-49-20 photo_2016-02-21_09-49-24 photo_2016-02-21_09-49-28 photo_2016-02-21_09-49-32


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :