به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته است.

photo_2016-02-22_11-05-54 photo_2016-02-22_11-07-05 photo_2016-02-22_11-07-14 photo_2016-02-22_11-07-22


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :