برخی چنان از پاکی و درستی دولت قبل سخن به میان می آورند و از عملکرد آن دفاع می کنند که انگار نه انگار بزرگترین فساد های مالی و حذف سازمان برنامه و بودجه برای راحتی در امر سوء استفاده از بیت المال در آن ۸ سال صورت نگرفته است.

تبریزمن، سرویس سیاسی: همه، همه و همه در فاجعه ای که طی هشت سال گذشته بر ایران گذشت اتفاق نظر دارند، حتی خود اصولگراهای معقول ( و نه افراطی ) امروزه خود را از احمدی نژاد جدا می کنند و همین موضوع نشانگر عمق فاجعه و وخامت اوضاع می باشد.

ضربه، ضرر و زیانی که در این مدت به کشور وارد شد، در یک یا دو دوره ریاست جمهوری قابل جبران نیست، بخصوص که تحولات منطقه ای چون جنگ در کشورهای همسایه و کاهش فوق العاده شدید قیمت نفت دست دولت را بسته گذاشته است، از طرف دیگر هم عدم ذخیره منابع مالی کافی در زمانی که بهای نفت، چندین برابر قیمت فعلی بود ( دولت گذشته ) و تلکه کردن آن، اوضاع را سخت تر از گذشته کرده است.

با این حال گشایش و آرامشی که در همین مدت کم نصیب کشور شده و اعتبار و احترامی که به دست آمده، مردم را به آینده بسیار امیدوار می کند، آینده ای که اگر در آن دولت و مجلس همسوتر باشند، دیگر شاهد اتهامات واهی و سخنان بی شرمانه نخواهیم بود.

مردم این بار پس از ۱۲ سال سپری کردن با مجلسی که اصولگرایان تندرو در آن حضور داشتند، به خوبی دریافته اند که این ها نه برای بهبود معیشت مردم بلکه برای رانت بازی و نیز تضعیف حزب های دیگر راهی مجلس شده و به جای قانون گذاری علمی و بحث و گفتگو برای حل مشکلات، دلواپس خط قرمزهایی هستند که خودشان با تشخیص خودشان ایجاد کرده اند. خط قرمزهایی که کاسبی برخی ها را با خطر مواجه می سازد…

حال در این اوضاع و احوال، اینکه فردی بیاید و از عملکرد دولت قبلی و مجلس های گذشته دفاع کند، جای بسی تامل دارد. آنهم فردی که رای مردم تبریز را پشت سر انداخت و معاونتی احمدی نژاد را به آن ترجیح داد و به جای خانه ملت به پاستور رفت.

اگر اصلاح طلبان شعار معیشت سر میدهند، دوران اقتصادی خاتمی را تجربه کرده اند؛ سال های نیک اقتصاد ایران. اما بزرگترین فسادهای مالی کشور و بالاترین نرخ های تورم و کمترین میزان رشد اقتصادی در دورانی رقم خورد که “دولت” و “مجلس” هر دو در دست اصولگرایان تندرو و افراطی بود!

چطور ممکن است اصولگرایان به فکر معیشت مردم باشند؟

اصولگرایانی که با حمایت تمام قدشان احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساندند چرا بجای پاسخگویی از وی برائت میجویند؟

سه دوره پیاپی که شما یا همفکران بر کرسی های مجلس تکیه زده اید، چه کاری برای معیشت مردم کرده اید؟

آیا ۱۲ سال فرصت کافی برای بهبود معیشت مردم نبوده است؟

هرگروهی هم که شعار معیشت بدهند، شما نباید بدهید؛ ۱۲ سال فرصت داشتید برای معیشت مردم تلاش کنید. اگر کردید، پس باید برای بخش های دیگر شعار دهید.

۱۲ سال زمان زیادی است؛ کمی استراحت کنید…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :