با نگاهی گذرا به انتخابات سال های گذشته و وضعیتی که پس از آن ها در کشور حاکم شده است، هر ایرانی بیدار و دلسوزی از لزوم مشارکت در انتخابات ۷ اسفند و نیز دعوت اطرافیان به این حضور، آگاهی می یابد.

تبریزمن، سرویس سیاسی: فردا، هفتم اسفند ۱۳۹۴، ساعاتی بسیار حساس و تعیین کننده را پیش رو خواهیم داشت. انتخاباتی که تاثیر عمیقی بر آینده ایران از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهند گذاشت؛ انتخاباتی با نتایجی استراتژیک.

استراتژی های که مردم این سرزمین با برگه های رای خود آن ها را تعیین خواهند کردند، مردم خواهند نوشت که آیا خواهان اعتدال و آرامش همراه با گشایش اقتصادی می باشند یا اینکه تندروی و بی اخلاقی همراه با شعاردهی و اتهام زنی. پس با این وجود چه کسی حاضر است تا از این حق انتخاب، حقی که حاصل یکصدسال تلاش بی وقفه می باشد، چشم پوشیده و آن را نادیده بگیرد؟

هر عدم مشارکت در انتخابات، چه از طرف مخالفان، چه از طرف روشنفکران و یا افراد عادی، تقدیم دو دستی کرسی های مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به افرادی می باشد که در سال های گذشته وضع کشور را با نابسامانی عظیمی مواجه کردند. هر جای خالی در برگه رای، مهر تائیدی بر حضور دوباره افراطیون و تندروها در مجالس تصمیم گیری می باشد. چه کسی حاضر است چنین افرادی برای آینده او و هموطنانش حکمرانی کرده و جهت دهی نماید؟

فردا، روز تغییر است، روزی که می توانیم روند پیشرفت و صعودی کشور از هر نظر را شتاب بیشتری دهیم و اختلاف افکنی و بی اخلاقی را از کرسی ها خارج کنیم. کسانی که با دمپایی در پارلمان کشوری با قدمت هزاران ساله حضور می یابند یا در آن به خواب می روند، کسانی که کنترلی روی خود و هوادارانشان ندارند، از روی احساس عمل کرده و عقل و منطق را نادیده می گیرند، چگونه می توانند آینده ای روشن برای ما و فرزندان ما شکل دهند؟

اینکه شما پای صندوق های رای حاضر نشوید، چون فردی سیاسی نیستید و اطلاعی هم در این مورد ندارید، اینکه بگویید انتخابات فایده ای نخواهد داشت، اینکه تمامی کاندیدا ها مثل هم بوده و تفاوتی با هم ندارند، اینکه مشکلات کشور ریشه دار تر و بغرنج تر از این حرف ها می باشد و اینکه از وضع موجود خسته شده اید، همگی بهانه اند. بهانه های بنی اسرائیلی و بی منطق.

مشکلات کشور با خانه نشینی و ناامیدی حل نمی شود، معضلات جامعه خود به خود حل نخواهند شد، حتی یک قدم کوچک از طرف من و شما می تواند جریانی بزرگ برای آینده ای بهتر باشد، پس روز تغییر و گشایش را دریابیم و علاوه بر اینکه خودمان در پای صندوق های رای حاضر می شویم، اطرافیان را هم به این مشارکت ترغیب کنیم…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :