نسل جوان و امروزی تبریز در انتخابات حضور پررنگ و پرشوری داشتند.

تبریزمن، سرویس عکس: انتخابات هفتم اسفند از صبح امروز ساعت ۸ با حضور اقشار مختلف مردم و به خصوص جوانان و قشر تحصیل کرده درحال برگزاری است و همچنان انتخابات ادامه دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :