در حالیکه به آخرین ساعات زمان رای گیری نزدیک می شویم، شور و شوق خاصی در شعبه های رای گیری حاکم است و حاشیه های جالبی نیز وجود دارد.

تبریزمن، سرویس عکس: انتخابات هفتم اسفند از صبح امروز ساعت ۸ با حضور اقشار مختلف مردم و به خصوص جوانان و ورزشکاران درحال برگزاری است و همچنان انتخابات ادامه دارد و در این بین حاشیه های جالبی نیز وجود دارد که حاکی از استقبال خوب مردم است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :