تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-03-06_09-38-48 photo_2016-03-06_09-39-12 photo_2016-03-06_09-39-17 photo_2016-03-06_09-39-21 photo_2016-03-06_09-39-24


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :